Strona główna

Wykonujemy pomiary elektryczne odbiorcze i okresowe instalacji i urządzeń do 1kV.

Pamiętaj! Zgodnie z art.62 Prawa Budowlanego:

Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Posiadamy odpowiednie urządzenia i mierniki oraz świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania prac eksploatacyjno-pomiarowych.

Wykonujemy również pomiary natężenia oświetlenia stanowisk pracy oraz oświetlenia awaryjnego i dróg ewakuacyjnych.

Wykonujemy i projektujemy również instalacje okablowania strukturalnego wraz z wydzieloną siecią zasilającą.

 

 
Kogo gościmy
Obecnie 6 guest online
łóżka do masażu
łóżka do masażu
Kredyty na dowód
kredyty na dowód
http://wwa.smiechowo.lapy.pl
http://wwa.smiechowo.lapy.pl
encyklopedia
encyklopedia
przedszkole lublin